top of page

ZDENĚK MIKULKA

Etik

Ing. Zdeněk Mikulka, B.Th, Ph.D. (*1969)


Katedra leadershipu, Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany

Centrum humanitních věd, Newton University


Zdeněk Mikulka působí jako vedoucí skupiny Katedry leadershipu na Univerzitě obrany v Brně a jako lektor Centra humanitních věd na Newton University v Brně a Praze. Specializuje se na aplikovanou etiku (vojenskou, bezpečnostní, manažerskou, hospodářskou a institucionální). V rámci vojenské a bezpečnostní etiky se zaměřuje na etickou výchovu a vedení, problematikou spravedlivé války a použití autonomních prostředků. 

Po ukončení studia na Vysoké vojenské škole pozemního vojska v roce 1991 pracoval na odborných, velitelských a posléze i pedagogických funkcích v Armádě České republiky (AČR).  V letech 1996 – 2001 přerušil svou vojenskou kariéru a po studiu teologie na Teologickém semináři Církve adventistů s. d. – Institutu teologických studií a na Husitské teologické fakultě University Karlovy byl ustanoven duchovním Církve adventistů s. d. V roce 2001 se stal příslušníkem Duchovní služby AČR. Jako vojenský kaplan působil v letech 2001 – 2014 nejprve u pozemních a následně u vzdušných sil AČR, účastnil se 4 zahraničních misí (1x KFOR v Kosovu, 3x ISAF v Afghánistánu) a zabýval se etickou propedeutikou příslušníků AČR. Od roku 2014 působí na Univerzitě obrany a od roku 2019 na Newton University.

Absolvoval studijní pobyt zaměřený na problematiku spravedlivé války (bellum iustum) v Institutu für Theologie und Frieden (ITHF) v Hamburgu a studijní program zaměřený na etiku konfliktních situací na Katolické teologické fakultě University Karlovy. Působil jako člen pracovního týmu projektu NATO HFM „Leader development for NATO multinational military operations“. Je členem organizace „International society for military ethics in Europe“ (EURO ISME) a řešitelem projektů „Rozvoj sociálních kompetencí vojenského leadera“, „Vedení pozemních operací“, „Vliv skupinové dynamiky na řešení morálních dilemat ve vojenském prostředí“ a hlavním řešitelem projektu „Morální rozhodování ve vojenském prostředí“.

Zdeněk Mikulka.jpg
Zdeněk Mikulka: Team
bottom of page