top of page

MICHAL RIGEL

Filosof

Vzdělával se na univerzitách v Hradci Králové, Olomouci (Univerzita Palackého) a Londýně (Queen Mary, University of London). Momentálně působí na Katedře Filozofie a společenských věd při FF UHK. Odborně se zabývá širokým spektrem otázek z politické filozofie, normativní etiky a bioetiky. Oblastí speciálního zájmu je koncept tzv. „spravedlivé války“, jeho historie i současné výzvy. Titul disertační práce: Polarita „my a oni“ ve vztahu k teorii spravedlivé války.

web.PNG
Michal Rigel: Team
bottom of page