top of page

LITERATURA O TEORII SPRAVEDLIVÉ VÁLKY

V této sekci nabízíme přehled základní literatury o etice spravedlivé války

Frowe_War and Peace.jpeg

THE ETHICS OF WAR AND PEACE

Helen Frowe v této velmi zdařilé publikaci uvádí čtenáře do současné diskuse na poli teorie spravedlivé války. Její argumenty jsou velmi jasné a srozumitelné i pro čtenáře, který se touto teorii (či dokonce filosofií a etikou) nikdy nezabýval.

Statman.jpg

WAR BY AGREEMENT

Daniel Statman a Yitzhak Benbaji předkládají novou obhajobu spravedlivé války (ius ad bellum i ius in bello), která se opírá o kontraktualismus. Základní ideou knihy je přesvědčení, že pravidla války jsou zakotvena ve vzájemně výhodné s spravedlivé smlouvě, jejíž finalitou je podpora míru a redukce hrůz války.

mcmahan.jpg

KILLING IN WAR

Součástí tradice spravedlivé války a mezinárodního humanitárního práva je přesvědčení o logické nezávislosti podmínek ius ad bellum a ius in bello společně s ideou morální rovnocennosti kombatantů. Jeff McMahan v této publikaci ukazuje, že tato přesvědčení jsou chybná.

Defensive-Killing-An-Essay-on-SDL322149217-1-41975.jpg

DEFENSIVE KILLING

Helen Frowe se v této publikaci opírá o kritickou analýzu tradiční teorie spravedlivé války Jeffa McMahana. Vychází z etické analýzy individuální sebeobrany a své závěry posléze aplikuje na etiku válečného konfliktu, zvláště na otázku, zda mají civilisté (na rozdíl od kombatantů) ve válce nějaký zvláštní status.

Lee.jpg

ETHICS AND WAR. AN INTRODUCTION

Steven P. Lee v této publikaci představuje současný stav poznání v etice spravedlivé války. Publikace zahrnuje diskusi reálných válečných konfliktů a pokrývá i otázky terorismu, mučení, občanské války či spravedlnosti na konci války.

51fVZyGU3iL._SX313_BO1,204,203,200_.jpeg

CIVILIAN IMMUNITY IN WAR

Součastí tradiční doktríny spravedlivé války je imunita civilistů, podle níž civilisté nemohou představovat legitimní cíl útoků. Tato publikace se věnuje historii imunity civilistů a důvodům, proč by měla být opuštěna či zachována v platnosti.

413zNGZjBgL._SX331_BO1,204,203,200_.jpeg

THE ETHICS OF PREVENTIVE WAR

Tato publikace se zaměřuje na obtížný problém preventivní a preemptivní války. Jedenáct teoretiků spravedlivé války pojednává o terorismu, "Bushově doktríně", invazi v Iráku, íránském jaderným programu a dalších důležitých aspektech preventivní války.

51fJJzIB3gL._SX331_BO1,204,203,200_.jpeg

SOFT WAR. THE ETHICS OF UNARMED CONFLICT

Tradiční doktrína spravedlivé války svým zaměřením na užití kinetické síly poněkud přehlíží "mírnější" formy konfliktu. Tato kolekce textů se pokouší tento nedostatek napravit. Věnuje se kybernetické válce, sankcím, informační válce a dalším formám moderního konfliktu.

Literatura: Inventory
bottom of page