top of page

DANIEL STATMAN

Filosof

Daniel Statman je izraelský filosof, vedoucí katedry filosofie na University of Haifa v izraelské Haifě. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na teorii spravedlivé války, etiku a politickou filosofii. Je autorem celé řady studií v odborných časopisech a několika monografií. Jeho poslední kniha War by Agreement: A Contractrarian Ethics of War (společně s Yitzhakem Benbajinem, New York: Oxford University Press) předkládá novou kontraktualistickou koncepci ospravedlnění války v rovině ius ad bellum a ius in bello.

0dbc1e9a649535318a532639ae48c90c_resize=1960,1306_.jpg
Daniel Statman: TeamMember
bottom of page